KONTAKT

Društvo je osnovano i upisano pod imenom KOMUNALNO MLJET d.o.o. u Trgovačkom sudu u Dubrovniku 24.11.1999.

  • Tvrtka – Komunalno Mljet d.o.o. za komunalne djelatnosti, proizvodnju i usluge
  • Sjedište – Zabrežje 2, 20225 Babino Polje
  • OIB – 78985387533
  • Matični broj – 1299034
  • Osnivač Društva – Općina Mljet
  • Direktor – Dragan Medan, univ.bacc.ing.nav.traff.  
  • Vlasnik Društva – Općina Mljet
  • Organi Društva – Skupština

                            – Nadzorni odbor  

                            – Uprava – direktor Društva