NAŠE USLUGE

Djelatnosti:

-Prodaja naftnih derivata, ulja i sitnih dijelova na benzinskoj postaji Sobra
-Odvoz otpada iz kućanstava i privrednih subjekata

Komunalne:

-Održavanje čistoće
-Skupljanje i zbrinjavanje otpada
-Održavanje javnih površina,
-Održavanje i izgradnja javne rasvjete

Ostale:

-Opskrba gorivima i mazivima,
-Veleprodaja i maloprodaja,
– Privez i odvez plovila