Vama na usluzi

eRačun – primanje računa na e-mail adresu

Komunalno Mljet d.o.o. započinje sa slanjem računa putem e-maila. Korisnicima ove usluge neće se dostavljati tiskani računi. Za aktivaciju ove usluge potrebno je da u nastavku kliknete na link te ispunite elektronski obrazac.

Predmetni obrazac također možete preuzeti u PDF formatu te nakon što ga ispunite, donijeti ga osobno ili poslati putem pošte na našu adresu: Komunalno Mljet d.o.o., Zabrežje 2, 20 225 Babino Polje ili ga poslati na našu e-mail adresu: info@komunalno-mljet.hr

"*" indicates required fields

ŠIFRA KORISNIKA (upisati troznamenkasti ili četvero znamenkasti na računu kojim započinje poziv na broj primatelja - pogledajte ovdje: primjer na računu - PDF ili primjer na uplatnici - PDF
Sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN, 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20), izražavam svojom voljom da sam suglasan/a da mi račune za koje me Komunalno Mljet d.o.o., Babino Polje tereti, a koji su dostupni slanju putem elektronske pošte, dostavljate isključivo i samo u elektroničkom obliku, te molimo da iste dostavljate na dolje navedenu elektronsku adresu (e-mail adresa) :
Ujedno dajem svoju suglasnost da Komunalno Mljet d.o.o. (kao voditelj obrade) moje gore navedene osobne podatke, kao i sve druge podatke koje učinim dostupnim u privitku ove suglasnosti, može koristiti i obrađivati u svojim evidencijama sukladno Politici zaštite osobnih podataka i privatnosti, Komunalnog Mljet d.o.o. Također izjavljujem da sam Upoznat/a sam s Politikom zaštite osobnih podataka i privatnosti, Komunalnog Mljet d.o.o. koja je javno objavljena na web stranicama i u poslovnim prostorijama Komunalnog Mljet d.o.o. kao i sa svojim pravom povlačenja dane privole. Ovom suglasnošću potvrđujem da dostavom računa Komunalnog Mljet d.o.o. na gore označeni e-mail smatram da mi je izvršena dostava istih.

Imate li prijedloge, pohvale, primjedbe?

Slobodno nam se obratite, rado ćemo Vam odgovoriti.
S Vama za čišći i ljepši Mljet !

Kontakt