Vama na usluzi

Cjenik odvoza otpada

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE USLUGA POVEZANIH S JAVNOM USLUGOM ZA PODRUČJE OPĆINE MLJET

 

 1. NAČIN OBRAČUNA USLUGE

Članak 1.
Davatelj usluge dužan je obračunati cijenu javne usluge na način kojim se osigurava primjena načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja usluge sukladno propisanim odredbama.

Ukupnu cijenu javne usluge čini zbroj cijene minimalne javne usluge (CMJU), cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C) i cijene ugovorne kazne (CUK), te se izračunava po formuli;

CJU=CMJU + C + CUK

Izračun CMJU:

 • Troškovi za minimalnu javnu uslugu: 457,09 kn
 • Korisnici KUĆANSTVO: 218.490,43 kn (27%)
 • Korisnici NIJE KUĆANSTVO: 584.966,65 kn (73%)

CMJU KUĆANSTVO: 218.490,43 kn / 603 korisnika / 12 mjeseci = 30,19 kn mjesečno

CMJU NIJE KUĆANSTVO:

KATEGORIJE GOSPODARSTVA OPTEREĆENJE SUSTAVA
(A)
BROJ KORISNIKA

(B)

CMJU (kn)

(C)

I. Škole i vrtići, učilišta, vjerski objekti, samostani, bolnice, dnevne bolnice, ambulante, domovi za starije osobe, ustanove socijalne skrbi i druge slične djelatnosti. 0,98% 4 120,00 kn
II. Ova podkategorija obuhvaća djelatnosti koje nisu obuhvaćene ostalim točkama (na primjer: uredi, javni uredi, agencije, banke, uredski prostori državne uprave, županijske i lokalne samouprave, sudova, agencija, pošta, fondova i slično, humanitarne organizacije, osiguravajuća društva, odvjetnički i javnobilježnički uredi, turističke agencije, objekti za igre na sreću, udruge, muzeji, galerije, knjižnice, knjižare, izložbeni prostori, galerije, kina, kazališta, sportske dvorane, ambulante, trgovine odjećom i obućom i drugom neprehrambenom robom, kiosci za prodaju tiskovina i duhanskih proizvoda, obrtničke djelatnosti: frizerski salon, brijač, kozmetičar, stolar, vodoinstalater, električar, automehaničar, autolimar, bravar, radione za popravak, ribarski obrti, keramičari i druge slične obrtne djelatnosti, industrijske djelatnosti s proizvodnim pogonima te druge slične djelatnosti). 3,28% 16 100,00 kn
III. Korisnici (pravne i fizičke osobe – obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost bez pružanja usluge smještaja ali uz pripremu i/ili posluživanje hrane (na primjer: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekti brze prehrane, kavana, pivnica, buffet, kantina, pub, krčma, caffe bar, konoba, klet, kušaonica, pripremnica obroka – catering, objekt jednostavnih usluga u kiosku i slično) te tržnica, benzinska postaja, trgovački centar i druge slične djelatnosti. (Plovila) 21,83% 38 280,00 kn
IV. Korisnici (pravne i fizičke osobe – obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost bez pružanja usluge smještaja i bez pripreme i/ili posluživanja hrane (na primjer caffe bar, noćni klub, noćni bar, disco klub i slično) te klub za zabavu na otvorenom, organizator javnih manifestacija, mesnica, ribarnica, prodavaonica mliječnih i suhomesnatih proizvoda, benzinska postaja, supermarket, trgovina prehrambenom robom, trgovački centar i druge slične djelatnosti. (Plovila) 2,77% 9 150,00 kn
V. Korisnici koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (fizička osoba – građanin koji iznajmljuje sobu/apartman/kuću za odmor i slično) 36,26% 232 76,19 kn
VI. Korisnici (pravne i fizičke osobe – obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i pružaju uslugu smještaja (kamp, hotel, hostel, prenoćišta i slično) 4,10% 4 500,00 kn
VII. Luka, autobusni i željeznički kolodvor, zračne luke i  druge slične djelatnosti (Nacionalni park) 30,77% 1 15.000,00 kn

 

CMJU NIJE KUĆANSTVO: (584.966,65 kn * (A)) / (B) / 12 = (C)

Korisnik usluge dužan je platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, tijekom cijele godine, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina trajno ne koristi.

 

Članak 2.
Više korisnika mogu sklopiti sporazum o udjelima u zajedničkom korištenju javne usluge

Članak 3.
Sve cijene obvezne minimalne javne usluge, cijene usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijene ugovorne kazne, navedene u ovom prijedlogu cjenika, navedene su bez PDV-a. Prilikom obračuna cijene javne usluge na navedene cijene usluge obračunava se odgovarajuća stopa PDV-a.

 

 1. CIJENA JAVNE USLUGE ZA KATEGORIJU KORISNIKA: FIZIČKE OSOBE – KUĆANSTVO

Članak 4.
Cijena javne usluge za kategoriju korisnika: fizičke osobe – kućanstvo utvrđuje se kako slijedi:

Mjesečna cijena minimalne javne usluge: 30,19 kn mjesečno 

Mjesečna cijena minimalne javne usluge Spremnik 1 x mjesečno 2 x mjesečno 4 x mjesečno 8 x mjesečno 12 x mjesečno
30,19 kn 60 l (Vrećica) 33,19 kn 36,19 kn 42,19 kn 54,19 kn 66,19 kn
30,19 kn 120 l 36,19 kn 42,19 kn 54,19 kn 78,19 kn 102,19 kn
30,19 kn 240 l 42,19 kn 54,19 kn 78,19 kn 126,19 kn 174,19 kn
30,19 kn 1100 l 85,19 kn 140,19 kn 250,19 kn 470,19 kn 690,19 kn

 

 1. CIJENA JAVNE USLUGE ZA KATEGORIJU KORISNIKA: IZNAJMLJIVAČI
  (POTKATEGORIJA V.)

Članak 5.
Cijena javne usluge za kategoriju korisnika: iznamljivači (potkategorija V.) utvrđuje se kako slijedi:

Mjesečna cijena minimalne javne usluge: 76,19 kn mjesečno

Mjesečna cijena minimalne javne usluge Spremnik 1 x mjesečno 2 x mjesečno 4 x mjesečno 8 x mjesečno 12 x mjesečno
76,19 kn 60 l (Vrećica) 79,19 kn 82,19 88,19 kn 100,19 kn 112,19 kn
76,19 kn 120 l 82,19 kn 88,19 kn 100,19 kn 124,19 kn 148,19 kn
76,19 kn 240 l 88,19 kn 100,19 kn 124,19 kn 172,19 kn 220,19 kn
76,19 kn 1100 l 131,19 kn 186,19 kn 296,19 kn 516,19 kn 736,19 kn

 

 1. CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE (CMJU) ZA KATEGORIJU KORISNIKA: NIJE KUĆANSTVO – FIKSNI DIO

Članak 6.
Cijena obvezne minimalne javne usluge  (CMJU) za kategoriju korisnika: nije kućanstvo – fiksni dio utvrđuje se kako slijedi:

KATEGORIJA Cijena minimalne javne usluge
I. Škole i vrtići, učilišta, vjerski objekti, samostani, bolnice, dnevne bolnice, ambulante, domovi za starije osobe, ustanove socijalne skrbi i druge slične djelatnosti. 120,00 kn
II. Ova podkategorija obuhvaća djelatnosti koje nisu obuhvaćene ostalim točkama (na primjer: uredi, javni uredi, agencije, banke, uredski prostori državne uprave, županijske i lokalne samouprave, sudova, agencija, pošta, fondova i slično, humanitarne organizacije, osiguravajuća društva, odvjetnički i javnobilježnički uredi, turističke agencije, objekti za igre na sreću, udruge, muzeji, galerije, knjižnice, knjižare, izložbeni prostori, galerije, kina, kazališta, sportske dvorane, ambulante, trgovine odjećom i obućom i drugom neprehrambenom robom, kiosci za prodaju tiskovina i duhanskih proizvoda, obrtničke djelatnosti: frizerski salon, brijač, kozmetičar, stolar, vodoinstalater, električar, automehaničar, autolimar, bravar, radione za popravak, ribarski obrti, keramičari i druge slične obrtne djelatnosti, industrijske djelatnosti s proizvodnim pogonima te druge slične djelatnosti). 100,00 kn
III. Korisnici (pravne i fizičke osobe – obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost bez pružanja usluge smještaja ali uz pripremu i/ili posluživanje hrane (na primjer: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekti brze prehrane, kavana, pivnica, buffet, kantina, pub, krčma, caffe bar, konoba, klet, kušaonica, pripremnica obroka – catering, objekt jednostavnih usluga u kiosku i slično) te tržnica, benzinska postaja, trgovački centar i druge slične djelatnosti. (Plovila) 280,00 kn
IV. Korisnici (pravne i fizičke osobe – obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost bez pružanja usluge smještaja i bez pripreme i/ili posluživanja hrane (na primjer caffe bar, noćni klub, noćni bar, disco klub i slično) te klub za zabavu na otvorenom, organizator javnih manifestacija, mesnica, ribarnica, prodavaonica mliječnih i suhomesnatih proizvoda, benzinska postaja, supermarket, trgovina prehrambenom robom, trgovački centar i druge slične djelatnosti. (Plovila) 150,00 kn
V. Korisnici koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (fizička osoba – građanin koji iznajmljuje sobu/apartman/kuću za odmor i slično) 76,19 kn
VI. Korisnici (pravne i fizičke osobe – obrtnici) koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i pružaju uslugu smještaja (kamp, hotel, hostel, prenoćišta i slično) 500,00 kn
VII. Luka, autobusni i željeznički kolodvor, zračne luke i  druge slične djelatnosti (Nacionalni park) 15.000,00 kn

 

 1. CIJENA JAVNE USLUGE ZA KOLIČINU PREDANOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA (C) ZA SVE KATEGORIJE

Članak 7.
Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C) za sve kategorije utvrđuje se kako slijedi:

 1. Varijabilni dio

Kao kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada primjenjuje se volumen predanog spremnika za miješani komunalni otpad i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

Troškovi gospodarenja miješanim komunalnim otpadom: 312.466,68 kn

Ukupni godišnji volumen predanog miješanog komunalnog otpada: 6.249.333,60 litara

 

Varijabilni dio = 312.466,68 kn / 6.249.333,60 l = 0,05 kn/l

Spremnik Cijena jednog odvoza
60 l (Vrećica) 3,00 kn
120 l 6,00 kn
240 l 12,00 kn
1.100 l 55,00 kn

 

 1. Cijena ugovorne kazne (CUK)

Ugovorna kazna obračunava se samo u slučaju kad korisnik usluge postupa protivno ugovoru.

Način obračuna ugovorne kazne određen je Odlukom o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koju je donijela jedinica lokalne samouprave.

 

 1. CIJENA USLUGE ZA ODVOZ OTPADA IZVAN PLANA PRIMOPREDAJE – DODATNO NARUČENI ODVOZ

Članak 8.
U slučaju da korisnik usluge naruči dodatni odvoz miješanog komunalnog otpada izvan Plana primopredaje po pojedinim naseljima kojeg donosi davatelj usluge, to se smatra dodatnom uslugom, koja se naplaćuje prema cijenama kako slijedi:

Spremnik za miješani komunalni otpad Cijena usluge za odvoz Izvan Plana primopredaje
Kn/odvoz
Jedinična cijena za predanu količinu
60 l (Vrećica) 40,00 3,00 kn
120 l 80,00 6,00 kn
240 l 100,00 12,00 kn
1100 l 140,00 55,00 kn

 

 1. BROJ PLANIRANIH PRIMOPREDAJA SPREMNIKA

Članak 9.
Za korisnike usluge davatelj usluge određuje broj primopredaja spremnika u skladu sa slijedećom minimalnom učestalošću:

 1. Najmanje jednom mjesečno za otpadni papir, karton, metal, staklo, plastika, tekstil, problematični otpad, krupni otpad;
 2. Najmanje jednom u dva tjedna za miješani komunalni otpad i
 3. Najmanje 1 tjedno za biootpad

 

 1. OSTALE USLUGE POVEZANE SA JAVNOM USLUGOM

Članak 10.
Za ostale usluge povezane sa javnom uslugom utvrđuju se cijene kako slijedi:

OPIS CIJENA
Odvoz glomaznog otpada po pozivu Kamion do 3,5 t Start 39,00kn – 7,50/km
Odvoz glomaznog otpada po pozivu Kamion do 14 t Start 380,00kn – 12,00/km
Deponiranje glomaznog otpada/m3 120,00 kn/m3
Rad radnika na otpad /h 40,00 kn

*Sve navedene cijene izražene su bez PDV-a

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.
Ovaj Cjenik dostavlja se na suglasnost Općinskom načelniku Općine Mljet radi pribavljanja suglasnosti sukladno članku 33. stavka 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu danom ishođenjem suglasnosti iz članka 11. ovog Cjenika.
Cjenik će biti u primjeni nakon što se osiguraju  potrebni uvjeti za provođenje istog.

Članak 13.
Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasilu općine Mljet“ i na mrežnim stranicama društva.

Ur.br.115-122/2019.
U Babinom Polju, 26.11.2019.godina

Direktor društva:
Dragan Medan bacc.ing.nav.techn.

Cjenik javne usluge prikupljanja otpada 11-19 (26.11.2019)


Imate li prijedloge, pohvale, primjedbe?

Slobodno nam se obratite, rado ćemo Vam odgovoriti.
S Vama za čišći i ljepši Mljet !

Kontakt