Vama na usluzi

Dokumenti

ODLUKE

Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o radu i unutrašnjem ustrojstvu (18.01.2021.) – PDF
Odluka o visini osnovice za izračun plaće zaposlenika (18.01.2021.) – PDF
Odluka o smanjenju osnovice za obračun plaće (18.01.2021.) – PDF
Odluka o godišnjem popisu imovine – 2020 (06.07.2020.) – PDF
Odluka o smanjenu osnovice za obračun plaće – kolovoz 2020. (03.08.2020.) – PDF
Odluka o kratkoročnoj pozajmici (06.07.2020.) – PDF
Odluka o kratkoročnoj pozajmici (01.07.2020.) – PDF
Odluka o smanjenju osnovice za obračun plaće (30.04.2020.) – PDF
Odluka o obavljanju posla rada od kuće zaposlenika (19.03.2020.) – PDF
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (21.01.2020.) – PDF

PRIJEDLOZI

Prijedlog korekcije naplata javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (04.05.2020.) – PDF

SJEDNICE

Odluka o sazivanju 3. sjednice nadzornog odbora Komunalno Mljet d.o.o. (28.07.2020) – PDF
Odluka o sazivanju 18. sjednice skupštine društva (28.07.2020) – PDF

DONACIJE I POTPORE

Tablica akata potpore i dotacija od 01.01. do 31.12.2020 (25.01.2021.) – PDF
Odluka o darivanju udruzi “Mljetski pokladi” (05.02.2019.) – PDF
Odluka o financijskoh potpori JVP Mljet (27.08.2019.) – PDF


Imate li prijedloge, pohvale, primjedbe?

Slobodno nam se obratite, rado ćemo Vam odgovoriti.
S Vama za čišći i ljepši Mljet !

Kontakt