Vama na usluzi

Javna nabava

Nabava robe – oprema za uličnu rasvjetu

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi: Nabava robe – oprema za uličnu rasvjetu (10.06.2024.) – PDF


Nabava robe – Komunalna oprema

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi: Nabava robe – Komunalna oprema (11.09.2023.) – PDF
Izjava – Nabava robe – Komunalna oprema  (19.09.2023.) – PDF
Ponudbeni list – Komunalna oprema (19.09.2023.) – PDF
Ponudbeni list – Komunalna oprema (19.09.2023) – PDF
Izjava o nekažnjavanju (19.09.2023) – PDF
Tehnička specifikacija (19.09.2023.) – PDF
Odluka o odabiru javne nabave (02.10.2023) – PDF
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (28.09.2023.) –PDF


Nabava robe – Oprema za dječje igralište

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: Oprema za dječje igralište  (23.02.2023.) – PDF
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda: Oprema za dječje igralište (23.02.2023.) – PDF
Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi: Nabava robe – Oprema za dječje igralište (06.02.2023.) – JPG
Troškovnik – Nabava robe – Oprema za dječje igralište (06.02.2023.) – PDF
Dokumenti – Nabava robe – Oprema za dječje igralište | Ponudbeni list, Izjava 1., Izjava 2., Izjava 3., Obrazac izjave o nekažnjavanju (06.02.2023.) – ZIP


Nabava robe – Komunalna oprema

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: Komunalna oprema (07.09.2022.) – PDF
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda: Komunalna oprema (06.09.2022.) – PDF
Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi: Nabava robe – Komunalna oprema (23.08.2022.) – PDF
Troškovnik – Nabava robe – Komunalna oprema (23.08.2022.) – XLSX
Dokumenti – Nabava robe – Komunalna oprema | Ponudbeni list, Izjava 1., Izjava 2., Izjava 3., Obrazac izjave o nekažnjavanju (23.08.2022.) – ZIP


Nabava robe – Oprema za uličnu rasvjetu (JN-1/2022.)

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi: Nabava robe – Oprema za uličnu rasvjetu (07.03.2022.) – PDF
Troškovnik nabave robe – Oprema za uličnu rasvjetu (07.03.2022.) – PDF
Dokumenti – Oprema za uličnu rasvjetu (07.03.2022.) – PDF
Odluka o odabiru ponude: Nabava robe – Oprema za uličnu rasvjetu (21.03.2022) – PDF


 
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga – PDF (24.02.2021)


Nabava robe – Oprema za dječja igrališta (JN-14/2021.)

Poziv za dostavu ponude: Nabava robe – Oprema za dječja igrališta (31.03.2021) – PDF
Troškovnik nabava robe – Oprema za dječja igrališta (31.03.2021) – PDF
Dokumenti – Oprema za dječja igrališta | Ponudbeni list, Izjava 1., Izjava 2., Izjava 3., Obrazac izjave o nekažnjavanju (31.03.2021) – ZIP
Odluka o odabiru ponude: Nabava robe – Oprema za dječja igrališta (13.04.2021) – PDF


Nabava robe – Oprema za uličnu rasvjetu (JN-14/2021.)

Poziv za dostavu ponude: Nabava robe – Oprema za uličnu rasvjetu (10.03.2021) – PDF
Troškovnik nabava robe – Oprema za uličnu rasvjetu (10.03.2021) – XLS
Dokumenti – Oprema za uličnu rasvjetu | Ponudbeni list, Izjava 1., Izjava 2., Izjava 3., Obrazac izjave o nekažnjavanju (10.03.2021) – ZIP
Odluka o odabiru ponude: Nabava robe – Oprema za uličnu rasvjetu (29.03.2021) – PDF


Nabava robe – Materijal za održavanje javne rasvjete

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi: Nabava robe – Materijal za održavanje javne rasvjete (12.06.2020) – PDF
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude: Nabava robe – Materijal za održavanje javne rasvjete (29.06.2020) – PDF
Odluka o odabiru ponude: Nabava robe – Materijal za održavanje javne rasvjete (29.06.2020) – PDF


Nabava robe – PHD kante i metalni kontejneri za prikupljanje otpada

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi: Nabava robe – PHD kante i metalni kontejneri za prikupljanje otpada 120 l, 240 l, 1100 l (11.02.2020) – PDF
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave: PHD kante i metalni kontejneri za prikupljanje otpada 120 l, 240 l, 1100 l (19.03.2020) – PDF


Nabava 8-19 – komunalno vozilo smećar

Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti: komunalno vozilo – smećar (21.08.2019) – PDF
Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu: komunalno vozilo – smećar (21.08.2019) – PDF
Dokumentacija o nabavi – Nabava komunalnog vozila – smećar putem financijskog leasinga – evidencijski broj nabave 1/2019 (21.08.2019) – PDF
Troškovnik nabave komunalnog vozila – smećar putem financijskom leasinga (21.08.2019) – XLS / PDF
Odluka o odabiru za nabavu komunalnog vozila – smećar (01.10.2019) – PDF


Imate li prijedloge, pohvale, primjedbe?

Slobodno nam se obratite, rado ćemo Vam odgovoriti.
S Vama za čišći i ljepši Mljet !

Kontakt