Vama na usluzi

Kontakt

Komunalno Mljet d.o.o.
Zabrežje 2,
20225 Babino Polje

OIB: 78985387533
tel. 020 / 745 187
email. info@komunalno-mljet.hr

HR3524070001100016865 – OTP banka
HR5523400091100219605 – PBZ banka

Direktor
Dragan Medan, univ.bacc.ing.nav.techn.
mob. 099 / 473 5233
email. dragan.medan@komunalno-mljet.hr

Knjigovodstvo
Valentina Batušić, bacc.ing.sec.
email. valentina@komunalno-mljet.hr


Osnovni podaci o društvu Komunalno Mljet d.o.o.

Društvo je osnovano i upisano pod imenom KOMUNALNO MLJET d.o.o. u Trgovačkom sudu u Dubrovniku 24.11.1999.

 • Tvrtka – Komunalno Mljet d.o.o. za komunalne djelatnosti, proizvodnju i usluge
 • Sjedište – Zabrežje 2, 20225 Babino Polje
 • OIB – 78985387533
 • Matični broj – 1299034
 • Osnivač Društva – Općina Mljet
 • Direktor – Dragan Medan, univ.bacc.ing.nav.tech.
 • Vlasnik Društva – Općina Mljet
 • Organi Društva – Skupština
  • Nadzorni odbor
  • Uprava – direktor Društva

Imate li prijedloge, pohvale, primjedbe?

Slobodno nam se obratite, rado ćemo Vam odgovoriti.
S Vama za čišći i ljepši Mljet !

Kontakt